lu.se

Institutionen för Livsmedelsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskning

 

Vid institutionen bedrivs forskning med produkter, processer och människan i fokus. Forskningsområdet omfattar experimentella och teoretiska studier utifrån en teknisk och naturvetenskaplig grund, för att möta frågeställningar med en relevans för livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och andra närliggande branscher, samt systemaspekter på livsmedelsproduktion och konsumtion i samhället. Vårt tvärvetenskapliga program omfattar tre områden: Livsmedelsteknologi, Livsmedelsteknik och Näringslära.