lu.se

Institutionen för Livsmedelsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskning

Maten vi äter är resultatet av ett komplicerat förlopp från råvara till färdig produkt, där fysikaliska, kemiska och processtekniska aspekter samverkar till det önskade resultatet.

Forskning bedrivs kring kolloidala och molekylära strukturförändringar i kedjan från råvara till livsmedel, t.ex. beträffande cerealier och stärkelse, dispersa system, kött och fiberprodukter, vegetabilier, samt mjölk- och mejeriprodukter.
Vidare bedrivs forskning kring processtekniska frågeställningar som strömning och flödeseffekter i processutrustning men också kring helt nya teknologier.
Inom det yt- och kolloidkemiska området finns koppling till läkemedelsteknologi, där forskning bedrivs kring läkemedelsformuleringar.

 

 

Är forskning för dig?