lu.se

Institutionen för Livsmedelsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Cerealier och stärkelse

Grundtanken i vår forskning är att det finns ett samband mellan kvaliteten på de slutprodukter där cerealier används och fysikal-kemiska egenskaper hos de komponenter som ingår i cerealieråvaran. Därför studerar vi fysikal-kemiska egenskaper hos proteiner, stärkelse, pentosaner och lipider på både molekylär och kolloidal nivå. Vi försöker förstå hur dessa egenskaper är relaterade till kvaliteten hos produkter t.ex. bröd, kakor och pasta. Ytegenskaper hos veteprotein i relation till gasförhållande förmåga hos vetedegar är ett exempel på vad vi studerar. Stärkelseegenskaper såsom gelatinisering och retrogradering är ett annat exempel. Dessutom studeras växelverkan mellan stärkelse och lipider, särskilt möjligheten till bildning av amylopektin-lipid-komplex. Vidare är reologiska metoder viktiga för att karakterisera degar och stärkelsegeler.

Forskare:

Tekn. dr Malin Sjöö,
malin.sjoo@food.lth.se
Professor Yvonne Granfeldt
yvonne.granfeldt@food.lth.se

Doktorandprojekt: