lu.se

Institutionen för Livsmedelsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Dispersa system

Nästan alla livsmedel är dispersa system, sammansatta av en eller flera faser dispergerade i en kontinuerlig fas. Dispergeringsgrad och interaktioner mellan de dispergerade partiklarna bestämmer mycket av egenskaperna. Ytaktivt material adsorberar till olika gränsytor och vilket påverkar produkternas karaktär. Fasseparation och kristallisation ger nya partiklar till systemet. Alla aspekter från modellförsöktill verkliga livsmedel intresserar oss. En ämnesgrupp av särskilt intresse är lipider. De funktionella aspekterna för polära lipider, särskilt fosfolipider och mononoglycerider, likväl som kristallisations-egenskaperna för triglycerider är klassiska forskningsområden för avdelningen.

Forskare: 
Professor Björn Bergenståhl, 
bjorn.bergenstahl@food.lth.se
Tekn. dr Lars Nilsson, 
lars.nilsson@food.lth.se

 

Doktorandprojekt: