lu.se

Institutionen för Livsmedelsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Läkemedelsteknologi

Vi bedriver forskning kring läkemedelsberedningar. Forskningen baseras på ett kunnande i yt- och kolloidkemi. Målet är att genom att kunna förstå de fysikalkemiska egenskaperna hos läkemedelsingredienser (excipienter) kunna påverka läkemedlets egenskaper och kvalitet. Viktiga frågeställningar är läkemedelsberedningar för komplexa aktiva substanser som biomolekyler eller svårlösliga substanser och hur man kontrollerar frisättningen av ett läkemedel från en läkemedelsberedning. Projekt som pågår är t.ex. användningen av stärkelse för att göra mikropartiklar för läkemedelsberedningar för proteiner. Undersökningar av oljebaserade beredningar och hur man mäter frisättning av aktiva substanser från dessa, samt att jämföra resultat från försök invitro (på labb) med in vitro (i kroppen) resultat.

Forskare: 

Professor Marie Wahlgren, marie.wahlgren@food.lth.se