lu.se

Institutionen för Livsmedelsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Livsmedelshygien

Livsmedelshygien

I tarmen finns en stor mängd bakterier som påverkas av allt vi äter och den i sin tur påverkar vårt immunförsvar och vår hälsa. Vi intresserar oss för vilka mikroorganismer som finns naturligt på olika livsmedel och hur de påverkar vår hälsa, sett ur både ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.

Hur dessa bakterier interagerar med varandra är för oss ett viktigt område. Vi vill identifiera ofarliga mikroorganismer som visar motverkande effekt på sjukdomsframkallande bakterier. Därigenom kan vi skydda livsmedel, framför allt råa grönsaker, från etablering och spridning av allvarliga bakterier så som E.coli-stammen EHEC.

Vi studerar även hur man genom fermentering av vissa livsmedel kan stimulera tillväxt av hälsofrämjande bakterier. Dessa kan till exempel ha förmågan att metabolisera fenolföreningar till lättillgängliga bioaktiva komponenter med t.ex. antiinflammatorisk effekt.

Kontakt

Åsa Håkansson, Bitr Univ. Lektor

 

Caroline Linninge, Bitr Univ. Lektor