lu.se

Institutionen för Livsmedelsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Livsmedelshygien

Livsmedelshygien

Livsmedelshygien är ett ämnesområde tillhörande den Tekniska Fakulteten vid Lunds universitet. Ämnesområdet administreras under Institutionen för Livsmedelsteknik. Hygien är vetenskapen som handlar om att bevara hälsan och med livsmedel som prefix handlar området om relaterade faktorer som antingen kan skada eller värna människors hälsa. Således är Livsmedelshygien dualistisk i den meningen att ämnesområdet innefattar både frågan om att skydda livsmedel från hälsoskadliga ämnen och om att utforma livsmedel som aktivt bidrar till att upprätthålla en god hälsa.

Inom forskningsområdet Livsmedelshygien utförs forskning som syftar till både livsmedelssäkerhet och hälsofrämjande egenskaper hos livsmedel. Den tidigare kan exemplifieras genom forskning om den patogena potentialen hos bakteriefamiljen Enterobacteriaceae, med Escherichia coli, som ett exempel på en ofta förekommande art med skadlig potential. Naturligt förekommande och harmlösa mikroorganismer i och på våra livsmedel identifieras. Interaktionen mellan bakterier studeras för att påvisa motverkande effekter med syfte att skydda livsmedel från etablering och spridning av farliga bakterier. Stimulerad tillväxt av naturligt förekommande mikroorganismer och deras hälsoeffekter studeras likaså.

Vår forskning om hälsofrämjande livsmedel är bäst exemplifierad med probiotika* och hur probiotika i samspel med olika livsmedelsingredienser och gastrointestinala mikrobiota kan förbättra hälsotillståndet och förebygga framtida sjukdomar.

 

* Probiotika är levande mikroorganismer som ger fördelaktiga effekter på hälsan efter konsumtion. Det är underförstått att de positiva hälsoeffekterna måste ha bevisats vetenskapligt. Bakteriella släkten som ofta används kommersiellt som probiotika är Lactobacillus och Bifidobacterium.

 

Caroline Linninge - LUCRIS forskningsportal

Åsa Håkansson - LUCRIS forskningsportal

Kontakt

Åsa Håkansson, Bitr Univ. Lektor