lu.se

Institutionen för Livsmedelsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kontakt

Kontaktpersoner

Prefekt
Yvonne Granfeldt
Tel: +46 70 569 33 75
Yvonne.Granfeldt@food.lth.se

Studierektor GU
Tel: +46 46 222 68 86
Andreas Håkansson
Andreas.Hakansson@food.lth.se

Programledare Livsmedelsteknisk Högskoleutbildning
Charlott Håkansson
Charlott.Håkansson@food.lth.se

Institutionen för livsmedelsteknik

Postadress: Institutionen för Livsmedelsteknik, Kemicentrum, Box 124, 
221 00 Lund

Internpost: Hämtställe 1

Besöksadress: Naturvetarvägen 12, Ingång G-H eller 
Sölvegatan 39, Ingång A
Informationen (f.d. Receptionen) återfinns på plan 0.

Fakturaadress: Lunds universitet, Livsmedelsteknik, Box 188, 
221 00 Lund

Godsadress: Naturvetarvägen 16, 223 62 Lund

Telefon: 046-222 00 00 (växel)

Prefekt: Yvonne Granfeldt, telefon: 0705-693375
e-post: Yvonne.Granfeldt@food.lth.se