lu.se

Institutionen för Livsmedelsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Om oss

Lite fakta och siffror

Institutionen för Livsmedelsteknik tillhör Tekniska fakulteten vid Lunds universitet (LTH) och är lokaliserad till Kemicentrum. Enheten har ca 65 anställda, varav 6 professorer, adjungerade professorer, ca 30 forskarstuderande samt övriga seniorforskare och teknisk-administrativ personal.

Något om forskningen

Dagens avancerade livsmedelsproduktion ställer stora krav på kunskaper om de kemiska och fysikaliska processer som samverkar vid framställning och lagring av livsmedel, liksom på kunskaper om hur olika komponenter påverkar den mänskliga organismen. Inom enheten bedrivs forskning och utbildning inom de flesta områden i kedjan från råvara till effekter på konsumentens hälsa. Forskningen kännetecknas av en tvärvetenskaplig fokusering på processning med det övergripande syftet att optimera våra livsmedel såväl avseende bekvämlighet som konsumentupplevd kvalitet. Vi strävar därför efter ett kort avstånd mellan grundforskning och tillämpad forskning. Ett väl utvecklat samspel med livsmedelsindustrin gör att nya forskningsrön snabbt kan komma till användning i nya processer, tekniker och produkter. Detta samspel är också av stor betydelse för de kvalificerade livsmedelsutbildningar som enheten deltar i. Vidare finns forskning inom läkemedelsteknologi, som utnyttjar de många gemensamma vetenskapliga grunderna för läkemedel och livsmedel. 

Forskarutbildning 

Forskarutbildning bedrivs inom forskarutbildningsämnet: 

  • Food and Formulation Engineering

Uppdragsforskning

Vid enheten bedrivs uppdragsforskning i samarbete med livsmedelsindustrin. 

Grundutbildning

Enheten deltar i undervisning på civilingenjörsprogrammen för bioteknik respektive kemiteknik vid LTH. På bioteknikprogrammet finns möjlighet att välja en livsmedelsspecialisering, där man bl.a. kan läsa livsmedelsvetenskap, probiotika, mejeriteknologi, mejeriprocesser, fysiologi och human nutrition – functional foods. På kemiteknikprogrammet deltar institutionen i undervisningen på läkemedelsinriktningen. Vidare deltar enheten i de internationella mastersprogrammen Food Technology and Nutrition, European Masters Degree in Food Studies och International Master in Dairy Science and Technology.
Den 2-åriga Livsmedelsteknisk högskoleutbildning ges också här.

Uppdragsutbildning 

Vid enheten ges uppdragsutbildning inom mejeriteknologi och mejeriprocesser. Kurserna vänder sig till personer som arbetar inom livsmedels- och mejeriindustrin.