lu.se

Institutionen för Livsmedelsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Samverkan och Innovation

Open Lab Skåne är ett samarbetsprojekt där Malmö Universitet, Lunds Universitet och SmiLe Incubator ingår. Vårt uppdrag går ut på att främja innovation genom att öppna upp våra laboratorier och möjliggöra tillgång till utrustning och expertis.

Open Lab Skåne har tillgång till utrustning och expertis inom tre områden: livsmedelsteknik, materialvetenskap & kemi och life science.

Projektet finansieras av European Regional Development Fund och Region Skåne. Dessutom stöds Open Lab Skåne av Medeon, Medicon Village, CLUK, Malmö Stad, Lunds kommun och Sten K Johnsons stiftelse.