lu.se

Institutionen för Livsmedelsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Uppdrag

Enheten för Livsmedelsteknologi kan utifrån sin specialkompetens bistå med projekt inom bl.a. följande områden:

  • Processning inom mejeriindustrin, såsom ost-, yoghurt-, smör- och glasstillverkning. Vidare kan enskilda steg i processerna såsom homogenisering, pastörisering och spraytorkning specialstuderas.
  • Processning av grönsaker och bär (exempelvis morötter, potatis och jordgubbar). En sådan processlinje kan bl.a. innebära tvättning, skalning, malning, pumpning, separation, värmebehandling och förpackning.
  • Processning av kött såsom marinering, saltning, skivning och sönderdelning till grytbitar, färs- och korvsmetar, pumpning och olika värmebehandlingar såsom kall- och varmrökning.
  • Separeringsprocesser, där det speciellt finns stor expertis vad gäller membranfiltrerng av olika slag.
  • Värmebehandlingsprocesser, där olika typer av utrustning såsom platt- och tubvärmeväxlare finns i pilot-plantskala.  Avd. kan också bistå med beräkningar av mass- och värmetransporten samt karakterisering av värmebehandlad produkt.
  • Bioreaktorer-uppskalningsproblematik. Hur skall din reaktor utformas för optimal blandning och utbyte?
  • Provbageriet erbjuder möjligheter att studera bakning och texturförändringar under
    lagring av bakade produkter. 

Kontakt