lu.se

Institutionen för Livsmedelsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Uppdrag

Enheten för Livsmedelsteknologi kan utifrån sin specialkompetens bistå med projekt inom bl.a. följande områden:

  • Processning inom mejeriindustrin, såsom ost-, yoghurt-, smör- och glasstillverkning. Vidare kan enskilda steg i processerna såsom homogenisering, pastörisering och spraytorkning specialstuderas.
  • Processning av grönsaker och bär (exempelvis morötter, potatis och jordgubbar). En sådan processlinje kan bl.a. innebära tvättning, skalning, malning, pumpning, separation, värmebehandling och förpackning.
  • Processning av kött såsom marinering, saltning, skivning och sönderdelning till grytbitar, färs- och korvsmetar, pumpning och olika värmebehandlingar såsom kall- och varmrökning.
  • Separeringsprocesser, där det speciellt finns stor expertis vad gäller membranfiltrerng av olika slag.
  • Värmebehandlingsprocesser, där olika typer av utrustning såsom platt- och tubvärmeväxlare finns i pilot-plantskala.  Avd. kan också bistå med beräkningar av mass- och värmetransporten samt karakterisering av värmebehandlad produkt.
  • Bioreaktorer-uppskalningsproblematik. Hur skall din reaktor utformas för optimal blandning och utbyte?
  • Provbageriet erbjuder möjligheter att studera bakning och texturförändringar under
    lagring av bakade produkter. 

Kontakt