lu.se

Institutionen för Livsmedelsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskarutbildning

Forskarutbildning bedrivs inom följande forskarutbildningsämne:

Livsmedels- och Formuleringsteknik, TEKLTFLF

Ämnet omfattar experimentella och teoretiska studier utifrån en teknisk och naturvetenskaplig grund, för att möta frågeställningar med en relevans för livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och andra närliggande branscher samt systemaspekter på livsmedelsproduktion och konsumtion i samhället.

Studier i ämnet kan innefatta: kartläggning av råvarors egenskaper, principer för utveckling av formuleringar och metoder och konsekvenser av konsumtion och skapande av aktivt hälsobefrämjande egenskaper. Vidare innefattas studier av de förändringar som sker under processer, den teknikkunskap som behövs för att utforma och optimera utrustning, processer, och system med hänsyn till miljö, säkerhet och ekonomi, samt sambanden mellan struktur, kemi, processing och konsumentupplevda kvalitetsegenskaper i ämnet.

Ämnet berör tvärvetenskapliga frågeställningar av stor vikt för såväl industrins utveckling som för människors hälsa och miljö, vilket ställer särskilda krav på utbildningen. Forskarutbildningen i Livsmedels- och Formuleringsteknik ska därför belysa en eller flera av ämnets huvudaspekter, nämligen: produkter, processer, och människan.

Se allmän studieplan

Vill du veta mer om forskarutbildning vid LTH läs på

Information om forskarutbildning LTH

Forskarutbildningskurser

 

LTH-gemensamma forskarutbildningskurser

Läs mer om kurserna