lu.se

Institutionen för Livsmedelsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Uppdragsutbildning

Vid institutionen ges uppdragsutbildning inom mejeriteknologi och mejeriprocesser. Kurserna vänder sig till personer som arbetar inom livsmedels- och mejeriindustrin samt till studenter på Civilingenjörsutbildningen i Bioteknik vid LTH. För ytterligare information:

Mejeriteknologi och Mejeriprocesser

Institutionen medverkar också i andra uppdragsutbildningar, såsom:

Powder Technology in Pharma, Food and Chemistry

 

Du kan läsa mer om andra möjligeheter till uppdragsutbildning på universitetets centrala sida.