lu.se

Institutionen för Livsmedelsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Utbildning

Livsmedelsteknologi deltar i grundutbildning, internationella mastersprogram och forskarutbildning vid LTH. 

Riskbedömningsblanketter

Blanketter för riskbedömning av laborativt arbete

Riskbedömning

Risk assessment

Aktuella kurser

Pågående kurser

---------------------------------------- 

Länk till Luvit 

---------------------------------------- 

Se förslag på examensarbeten

Intresserad av MFS-stipendium