lu.se

Institutionen för Livsmedelsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskarutbildning

Forskarutbildning bedrivs inom följande forskarutbildningsämnen:

Livsmedelsteknologi TEKLGF01
Ämnet livsmedelsteknologi behandlar kunskapen om livsmedelstekniska processer och metoder samt kemiska och fysikaliska förutsättningar för förädling av jordbruksråvaror till livsmedel.

Ämnet omfattar fysikalisk-kemisk beskrivning av molekylära och kolloidala egenskaper hos livsmedelsråvaror och livsmedel, studier av de förändringar som sker under processen, den ingenjörskunskap som behövs för att utforma processer och system samt sambanden mellan struktur, kemi och konsumentupplevda kvalitetsegenskaper.

Se allmän studieplan 

Läkemedelsteknologi TEKFKFLT
Ämnet innefattar läkemedelsindustriell formuleringsteknologi, baserad på molekylär och kolloidkemiska principer. Väsentliga inslag är hur struktur och process påverkar läkemedlets egenskaper så som frisättning, stabilitet och biotillgänglighet.

Se allmän studieplan

Vill du veta mer om forskarutbildning vid LTH läs på

Information om forskarutbildning LTH

Forskarutbildningskurser

 

LTH-gemensamma forskarutbildningskurser
Courses for LTH doctoral students

Läs mer om kurserna