lu.se

Institutionen för Livsmedelsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Grundutbildning

Enheten deltar i utbildningen på civilingenjörsprogrammen i bioteknik och kemiteknik,
de internationella mastersutbildningarna "Food Technology and Nutrition" och "European Masters Degree in Food Studies".

Bioteknikprogrammet (specialiseringarna livsmedel och läkemedel)

Kemiteknikprogrammet (specialisering läkemedel)

Food Technology and Nutrition (2 år på LTH)

European Masters Degree in Food Studies (ett samarbete mellan fyra europeiska universitet och livsmedelsföretag)

Livsmedelsteknisk Högskoleutbildning

Aktuella kurser

---------------------------------------- 

Länk till Luvit 

---------------------------------------- 

Se förslag på examensarbeten

Intresserad av MFS-stipendium

Riskbedömningsblanketter

Blanketter för riskbedömning av laborativt arbete

Riskbedömning

Risk assessment