lu.se

Institutionen för Livsmedelsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Uppdragsutbildning

Vid institutionen ges uppdragsutbildning inom mejeriteknologi och mejeriprocesser. Kurserna vänder sig till personer som arbetar inom livsmedels- och mejeriindustrin samt till studenter på Civilingenjörsutbildningen i Bioteknik vid LTH. För ytterligare information:

Institutionen ger i samarbete med Lund University Education en 3 -dagars kurs i nanoteknik. Målgruppen är ingenjörer, personer med ansvar för FoU eller som söker nya idéer och uppslag för produktutveckling. För ytterligare information:

Kurser och seminarier