Hoppa till huvudinnehåll

Livsmedelsteknik omfattar experimentella och teoretiska studier utifrån en teknisk och naturvetenskaplig grund. Forskningen på vår institution möter frågeställningar med relevans för livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och andra närliggande branscher. Forskningen omfattar även systemaspekter på livsmedelsproduktion och konsumtion i samhället.

Forskning med produkter i fokus

Livsmedelsteknologi, Livsmedelskemi och Formulering är områden som behandlar den kemiska beskrivningen av molekylära och kolloidala egenskaper och som belyser samband mellan biologiska processer, struktur, och kvalitetsegenskaper i sammansatta system såsom livsmedel, läkemedel och konsumtionsvaror. 

Forskning med processer i fokus

Livsmedelsteknik och Mejeriteknologi omfattar den ingenjörskunskap inom modellering, hydrodynamik, värme- och massöverföring, optimering och funktionsvärdering som behövs för att utforma och optimera enhetsoperationer, processer och tekniska system för livsmedelsproduktion. Mejeriteknologi omfattar även mjölksystems funktionella egenskaper och dess processinverkan inom mejeriindustrin.

Forskning med människan i fokus

Näringslära berör människan och mat, den inverkan enskilda livsmedelskomponenter, livsmedel eller kosten har på ämnesomsättningen, konsekvenser och mekanismer för över- och undernäring, och andra fysiologiska funktioner av betydelse för konsumentens hälsa. Hälsoeffekterna studeras i relation till livsmedels kemiska och fysikaliska egenskaper samt förändring i tarmens mikroflora, sammansättning och metabolism. Livsmedelshygien, där relationen mellan människan och mikroorganismer ligger i fokus, behandlar den nytta och de risker som skapas av mikroorganismer som spontant växer, avsiktligt tillförs eller odlas i livsmedel.

Forskare häller vätska på basilika. Foto.
Forskare tittar på basilikablad genom mikroskop. Foto.
Kemicentrum. Foto.