Hoppa till huvudinnehåll

Human Trial Facility

Enheten för Utvärdering av Livsmedel via Human försök

Riskfaktorer i matvanorna orsakar en stor andel av den totala sjukdomsbördan i Sverige, enligt Livsmedelsverket (2021-05-05). Exempelvis ökar fetma och övervikt risken för hjärt- och kärlsjukdom, diabetes typ 2 samt flera typer av cancer.

Lunds universitet har en lång tradition av forskning som främjar hälsosamma matvanor. På Institutionen för livsmedelsteknik finns en enhet för utvärdering av livsmedel via Human försök (Human Trial Facility). Här har vi byggt upp en omfattande kunskap om hur man utformar, genomför och rapporterar kliniska prövningar av livsmedel.

Den forskning som bedrivs vid institutionen har ökat förståelsen för hur livsmedel och dieter kan påverka olika fysiologiska parametrar, t ex kardiometabola riskmarkörer, tarmflorans sammansättning och aktivitet, samt kognitiva funktioner. Forskningsresultat som genererats på institutionen har bidragit till utvecklingen av nya innovativa livsmedel vilka passar väl in i en hälsosam livsstil, något många konsumenter idag efterfrågar.

Studier vid Human Trial Facility genomförs i samarbete med både privata och akademiska organisationer. Arbetet sker i välanpassade lokaler, vilket inkluderar rum för måltidsstudier och kognitionstester, laboratorier för blodprovtagning och analys, kök för utveckling av testprodukter och tillagning av testmåltider. En infrastrukturinvestering från Lunds Tekniska Högskola har bidragit till uppbyggnad av enheten.

Utveckling av nya metoder och verktyg för testning och dokumentation av innovativa livsmedelskoncept är en viktig del av verksamheten vid Human Trial Facility. Vi tror att detta har gjort oss väl rustade för att hantera utmaningar inom det framväxande forskningsområdet "Precision Nutrition" och ser fram mot att delta i nya samarbeten inom detta område.

Kontakt

Yvonne Granfeldt

Professor

Institutionen för livsmedelsteknik, Lunds universitet

e-post: yvonne.granfeldt@food.lth.se

Anne Nilsson

Associate Professor

Institutionen för livsmedelsteknik, Lunds universitet

e-post: anne.nilsson@food.lth.se

Juscelino Tovar

Projektledare

Institutionen för livsmedelsteknik, Lunds universitet

e-post: juscelino.tovar@food.lth.se

Sidansvarig: hilde.skar_olsen@chemeng.lth.se | 2021-11-23