Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Kyrre Thalberg har utsetts till adjungerad professor i Farmaceutisk Teknologi med inriktning på Inhalationsteknologi. Kyrre är kemiingenjör från LTH (K77) och disputerade i fysikalisk kemi vid LU 1990.

I nästan 30 år jobbade Kyrre med inhalerade läkemedel inom Astra-koncernen, först vid Draco i Lund och därefter vid AstraZeneca i Mölndal. Sedan förra året verkar Kyrre som Inhalationsexpert vid Emmace Consulting AB i Lund.

Kyrres forskningsområden omfattar partikelteknologi, pulverblandning och formulering, samt modellering och simulering. Kyrre kommer att arbeta cirka en dag per vecka vid LU, i första hand med undervisning på Master-nivå samt med grundläggande forskning kring pulverformuleringar. Välkommen till oss, Kyrre!

Med ett ekonomiskt tillskott från Tillväxtverket får vi nu ett betydande uppsving i samarbete kring och användandet av MAX IV och ESS i Lund. Alla nya tekniker och möjligheter som MAX IV och ESS erbjuder ska synliggöras och göras tillgängliga för företag inom livsmedelsbranschen. Forskning och innovationer inom livsmedel, processer och förpackning ska ha sin självklara adress på Brunnshög i Lund.

Satsningen har fått namnet Northern Lights on Food (NLF) och gör att spetskompetensen i Skåne utvecklas och syns i Sverige och Europa. Det bidrar till att attrahera och behålla företag, men också till att attrahera forskare och andra värdesatta yrkeskategorier, till regionen. Detta är av vikt även för att öka företagens omställningsförmåga. Målet är på sikt att etablera ett europeiskt center för livsmedelsforskning och tillämpningar i Lund: European Food Laboratory, i samverkan med andra universitet, forskningsinstitut och industripartners i regionen, i Sverige och i övriga Europa.

NLF har tillsammans med industrin identifierat nyckelfaktorer för att öka den svenska innovationsgraden inom livsmedelssektorn, och inte oväntat är ökat nyttjande av de tekniker som finns på MAX IV och ESS väsentligt. Båda anläggningarna och forskarmiljön runt dem är fortfarande under uppbyggnad, så vi har nu tillfälle att etablera ett unikt samarbete mellan olika verksamheter och discipliner, små och stora företag, och forma ett europeisk center för livsmedelsforskning helt från början.

Nyligen har LINXS, Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science, etablerat ett livmedelstema som involverar forskare från olika lärosäten och företag inom livsmedelsbranschen. LINXS fokuserar på utveckling av teknikerna, medan Northern Lights on Food verkar för att sprida kunskap om och användandet av teknikerna till livsmedelssektorn.

Northern Lights on Food kommer att:

  • Möjliggöra och accelerera större innovativa och transformativa lösningar för en grön omställning av livsmedelssystemet.
  • Generera kunskap för omedelbara förbättringar för företag så att de kan ta fram nya produkter och lösningar för marknaden.
  • Skapa en miljö för forskningssamverkan, där företag, stora som små, får tillgång till en detaljerad och unik kunskap om livsmedlens struktur och funktion.
  • Strategin framåt är i) konkreta projekt som ger ny kunskap för grön omställning ii) kompetensutveckling för livsmedelssektorn vad gäller dessa nya avancerade forskningsverktyg, och iii) kontinuerlig kommunikation och nätverkande.

Samhällsnytta

MAX IV och ESS är världsledande anläggningar och den kompetens som byggs upp omkring dem, kombinerat med livsmedelsforskningen på universitet och forskningsinstitutioner i regionen ger förutsättningar för regionens företag och lärosäten att bli världsledande inom framtidens livsmedelsproduktion och livsmedelsteknik.

Livsmedelssektorn ansvarar idag för 30% av världens totala koldioxidutsläpp. Den nya tekniken, optimering av resurser och utveckling av nya produkter som Northern Lights on Food genererar, kan därför direkt bidra till en grön omställning.  

Lund kan leverera det kunskapslyft för livsmedelsnäringen som krävs för att säkerställa övergång till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart livsmedelssystem enligt agenda 2030.

Lite mer på djupet

För att utveckla innovativa och hållbara livsmedel är det nödvändigt att fullt förstå deras komplexa struktur och hur den förändras under bearbetning. Detta kräver nya karakteriseringsmetoder med oöverträffad precision vad gäller kemisk sammansättning, längdskala och tidsupplösning. Avsaknaden av sådana metoder har hittills begränsat utvecklingen och innovationen inom livsmedelsområdet. Samtidigt står livsmedelsindustrin inför stora utmaningar i och med omställningen till ett mer hållbart produktionssystem och ökande konsumentkrav på fler växtbaserade livsmedelsprodukter. NLF kommer att ge kunskap om strukturen hos viktiga råvaror och hur de ska bearbetas för att livsmedlen ska få potentiellt nya hälsomervärden och unika gastronomiska egenskaper. Mer växtbaserade produkter kräver också nya processer och nya typer av förpackningar och förpackningsmaterial. Här krävs ny kunskap för en snabb omställning från traditionell produktion. En utmaning men samtidigt en möjlighet till innovation och nyföretagande. Nya produkter förväntas vara mer energieffektiva, mer baserade på restflöden.

Kontaktpersoner:

  • Yvonne Granfeldt, professor, Institutionen för Livsmedelsteknik, Lunds universitet, 0705693375, yvonne.granfeldt@food.lth.se
  • Tommy Nylander, professor i fysikalisk kemi, Lunds universitet, 0709626099, tommy.nylander@fkem1.lu.se
  • Selma Maric, Näringslivskoordinator Max IV-laboratoriet, 0722263986, selma.maric@maxiv.lu.se

Den 17 juni beslutade LTH att inrätta ett nytt Masterprogram -  Master's Programme in Food Systems.

Programmet är en del av samarbetet inom EIT Food, en stor europeisk satsning för att utveckla framtidens hållbara och konkurrenskraftiga livsmedelssystem. Det tvååriga masterprogrammet har ett starkt fokus på hållbarhet och entreprenörskap, och studenterna kommer att få möjlighet att studera på tre universitet under utbildningen.

De första 15 studenterna kommer att antas till Lund till höstterminen 2022.

Mer information på EIT Foods hemsida

Sidansvarig: hilde.skar_olsen@chemeng.lth.se | 2021-09-28