lu.se

Institutionen för Livsmedelsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Livsmedelsteknik

På Institutionen för Livsmedelsteknik bedrivs

Forskning och Utbildning  för  Design och Produktion   av

Livsmedel och Läkemedel  för  Utveckling, Hållbarhet och Välmående.

Institutionen för Livsmedelsteknik består av de tidigare enheterna Livsmedelsteknik, Livsmedelsteknologi och Livsmedelsteknisk högskoleutbildning.

Placeringen i Sydsverige är en stor fördel, eftersom huvuddelen av den svenska livsmedels- och förpackningsindustrin finns här.

Kontakt

Institutionen för Livsmedelsteknik

Postadress: Institutionen för Livsmedelsteknik,
Kemicentrum, Box 124, 221 00 Lund

Internpost: Hämtställe 1

Besöksadress: Naturvetarvägen 12, Ingång G-H eller 
Sölvegatan 39, Ingång A
Informationen (f.d. Receptionen) återfinns på plan 0.

Fakturaadress: Lunds universitet, Livsmedelsteknik,
Box 188, 221 00 Lund

Godsadress: Naturvetarvägen 16, 223 62 Lund

Telefon: 046-222 00 00 (växel)