lu.se

Livsmedelsteknologi

Lunds Tekniska Högskola

Enheten för Livsmedelsteknologi består av de tidigare enheterna Livsmedelsteknik, Livsmedelsteknologi och Livsmedelsteknisk högskoleutbildning.

Enheten för Livsmedelsteknologi tillhör Institutionen för Livsmedelsteknik.

På Institutionen för Livsmedelsteknik bedrivs utbildning och forskning inom livsmedelsområdet med särskilt fokus på design och produktion av hälsobefrämjande livsmedel.

Placeringen i Sydsverige är en stor fördel, eftersom huvuddelen av den svenska livsmedels- och förpackningsindustrin finns här.

Nyheter