lu.se

Institutionen för Livsmedelsteknik

Lunds Tekniska Högskola

Välkommen till Livsmedelsteknik

På Institutionen för Livsmedelsteknik bedrivs

Forskning och Utbildning  för  Design och Produktion   av

Livsmedel och Läkemedel  för  Utveckling, Hållbarhet och Välmående.

Institutionen för Livsmedelsteknik består av de tidigare enheterna Livsmedelsteknik, Livsmedelsteknologi och Livsmedelsteknisk högskoleutbildning.

Placeringen i Sydsverige är en stor fördel, eftersom huvuddelen av den svenska livsmedels- och förpackningsindustrin finns här.

Är du mellan 20-40 år och vill vara med i en undersökning av livsmedels effekter på ämnesomsättning och aptitreglering?

Syftet är att undersöka effekter av livsmedel med högt kostfiberinnehåll på ämnesomsättning, t ex blodsockerreglering och aptitvariabler. 
Studien är uppdelad på sex försöksdagar. Varje försöksdag tar ca 3,5 h i anspråk (ca 7.30–11.00).

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Läs mer här!

Anne Nilsson, docent, forskningsledare

Kontakt

Institutionen för Livsmedelsteknik

Postadress: Institutionen för Livsmedelsteknik,
Kemicentrum, Box 124, 221 00 Lund

Internpost: Hämtställe 1

Besöksadress: Naturvetarvägen 12, Ingång G-H eller 
Sölvegatan 39, Ingång A
Informationen (f.d. Receptionen) återfinns på plan 0.

Fakturaadress: Lunds universitet, Livsmedelsteknik,
Box 188, 221 00 Lund

Godsadress: Naturvetarvägen 16, 223 62 Lund

Telefon: 046-222 00 00 (växel)