lu.se

Institutionen för Livsmedelsteknik

Lunds Tekniska Högskola

 

 

 

Forskningsområdet omfattar experimentella och teoretiska studier utifrån en teknisk och naturvetenskaplig grund, för att möta frågeställningar med en relevans för livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och andra närliggande branscher, samt systemaspekter på livsmedelsproduktion och konsumtion i samhället.

Welcome International Students!

Information for new and current international students

Kontakt

Institutionen för Livsmedelsteknik

Postadress:
Institutionen för Livsmedelsteknik,
Box 124
221 00 Lund

Internpost: Hämtställe 1

Besöksadress:
Naturvetarvägen 12, Ingång G-H eller 
Sölvegatan 39, Ingång A
Informationen återfinns på plan 0

Fakturaadress:
Institutionen för Livsmedelsteknik
Box 188
221 00 Lund

Godsadress:
Institutionen för Livsmedelsteknik
Naturvetarvägen 16
223 62 Lund

Telefon: 046-222 00 00 (växel)